Service for cyklister

Cyklister der færdes i Aalborgområdet tilbydes en række services som cykelpendlerruter, lane lights, luft til cyklen, gode cykelparkeringsmuligheder,cykelruteplanlægger m.m.

Cykelpendlerruter mellem større bolig- og arbejdsområder

Cykelpendlerruterne er oprettet med fokus på at skabe gode betingelser for særligt de kortere pendlingsture op til 5 km.

Der er etableret cykelpendlerruter på tre strækninger:

  • Universitetsruten - mellem Aalborg Midtby og AAU i Aalborg Øst
  • City Syd ruten - mellem Aalborg Midtby og City Syd (Hobrovej)
  • Visseruten - mellem Aalborg Midtby og Visse (Gugvej)

Se hvor der er cykelstier og pendlerruter i Aalborgområdet 

Der er planer om at etablere yderligere 4 cykelpendlerruter til:

  • Bouet
  • Aalborg Lufthavn
  • Aalborg Vestby
  • Aalborg Østhavn

Få mere information i Cykelhandlingsplan 2013 (pdf)

Del indhold