Aalborg vil være en af landets bedste cykelkommuner.

03. september 2020
Så har vi en vedtaget cykelpolitik, der har som ambition, at cyklisme skal være en ligeværdig mobilitetsform i byerne og en attraktiv og tilgængelig mobilitetsform i så stor en del af kommunen som muligt. Det er store ord, og vi er nu i fuld gang med at se på, hvordan vi kan omsætte til konkrete handlinger til gavn for jer cyklister.

Vi tænker nu i højere grad på tværs af mobilitetsformer og indsatser, der peger i retning af de samme mål og målsætninger. Dem har vi defineret i Mobilitet 2040 fra 2019. Cykelpolitikken skal konkretisere dem og give et godt udgangspunkt for en politisk prioritering af indsatser.

I 2013 fik Aalborg sin første cykelhandlingsplan, som sammen med flere puljeprojekter gav et øget fokus på cyklisme og fastsatte en række mål for, hvordan antallet af cyklister og vilkårene for dem skulle udvikle sig. Planen indeholdt også en stiprioritering med over 100 ønsker til nye anlægsprojekter - primært cykelstier.

7 år senere er meget blevet gjort, men en række projekter afventer stadig, og nye kommer til. Der er sket store forandringer på cykelscenen, hvor ladcykler, elcykler og forskellige udlejningskoncepter har gjort deres indtog og forandrer den måde, vi bruger cyklen på i hverdagen. Omvendt er priserne på en ny bil også faldet, den kollektive trafik er under forandring og begrebet bæredygtig mobilitet er blevet den samlende overskrift.

Del indhold