Forbedring af cyklisternes forhold

Aalborg Kommune gennemførte i efteråret 2020 en stor analyse, hvor vi indhentede ønsker og ideer til forbedring af cyklisternes forhold.
De indgår i en samlet model, hvor vi har tilført trafik- og uheldsdata samt vores vurdering af potentialerne ved et givent projekt.
I modellen kan du se, hvilke strækninger og steder på kommunens arealer, vi har kendskab til.
Modellen opdateres løbende med nye ønsker og 1 gang årligt med nye data. og gennemførte projekter.
Vær opmærksom på, at modellen ikke indeholder ønsker for statsvejene, som Vejdirektoratet er myndighed på.
Det gælder f.eks. Høvejen, Universitetsboulevarden og Hadsund Landevej.


Cykelpolitik

Forbedringerne støtter om vores pejlemærker og viser et bredt syn på indsatserne, som vil betyde, at der kan være flere løsninger på det samme problem. Vi kommer stadig til at anlægge cykelstier og cykelbaner, men vi vil også tænke i nye typer løsninger, der giver en tilsvarende effekt. Når vi arbejder med cyklisme, gør vi det ud fra 3 pejlemærker:


• Børn på cykel
• Trygt, sikkert og attraktivt
• Medvind og smutveje

3 Pejlemærker (1)De følges op af målsætninger for hele kommunen og for udvalgte geografier i erkendelsen af, at vilkårene er forskellige alt efter hvor vi er.

Har du et ønske, kan du sende det ind til mobilitet.infrastruktur@aalborg.dk. 
Del indhold