Cykelpolitik

I Aalborg har vi ambitioner om at udvikle os som en af landets bedste cykelkommuner. Det kræver, at vi ser på cyklen som en ligeværdig mobilitetsform, der både kan være ens primære transportmiddel eller indgå i kombination med andre mobilitetsformer.

Aalborg vil være en af landets bedste cykelkommuner. 

Vi tænker nu i højere grad på tværs af mobilitetsformer og indsatser, der peger i retning af de samme mål og målsætninger. Dem har vi defineret i Mobilitet 2040 fra 2019. Cykelpolitikken skal konkretisere dem og give et godt udgangspunkt for en politisk prioritering af indsatser.

I 2013 fik Aalborg sin første cykelhandlingsplan, som sammen med flere puljeprojekter gav et øget fokus på cyklisme og fastsatte en række mål for, hvordan antallet af cyklister og vilkårene for dem skulle udvikle sig. Planen indeholdt også en stiprioritering med over 100 ønsker til nye anlægsprojekter - primært cykelstier.

7 år senere er meget blevet gjort, men en række projekter afventer stadig, og nye kommer til. Der er sket store forandringer på cykelscenen, hvor ladcykler, elcykler og forskellige udlejningskoncepter har gjort deres indtog og forandrer den måde, vi bruger cyklen på i hverdagen. Omvendt er priserne på en ny bil også faldet, den kollektive trafik er under forandring og begrebet bæredygtig mobilitet er blevet den samlende overskrift.

Cykelpolitik 2020 (pdf)

Pejlemærker for handling

8 Cykelpolitikken følges op af en række handlinger, der indarbejdes i Mobilitet 2040 og opdateres årligt. Handlingerne skal favne hele spændet fra
påvirkning af vores transportadfærd og behovet for mobilitet til konkrete anlægsprojekter.

Et bredere syn på indsatserne vil betyde, at der kan være flere løsninger på det samme problem. Vi kommer stadig til at anlægge cykelstier og cykelbaner, men vi vil også tænke i nye typer løsninger, der giver en tilsvarende effekt. Når vi arbejder med cyklisme, gør vi det ud fra 3 pejlemærker:


3 PejlemærkerDe følges op af målsætninger for hele kommunen og for udvalgte geografier i erkendelsen af, at vilkårene er forskellige alt efter hvor vi er.

Nogle gange opstår der en mulighed, som bare skal gribes, og cyklisme indgår som en naturlig del af mobilitetsplanlægningen og den løbende
vedligeholdelse i hele kommunen. Det betyder, at vi ind i mellem får mulighed for at gøre noget på en strækning - f.eks. som følge af ny asfalt, puljemidler eller andre projekter.

For at skabe gennemsigtighed, vil vi løbende vurdere indsatserne på cykelområdet efter principperne på dette opslag og de geografisk betingede
målsætninger. Når vi tager en beslutning om ændringer i bybilledet eller får nye ideer og strategier, er vi også ofte med til at prioritere imellem de
forskellige mobilitetsformer. I mange tilfælde vil det være muligt at tænke

Del indhold