Cykelpendlerruter

For mange borgere i Aalborg Kommune er cyklen et vigtigt transportmiddel til at komme til og fra arbejde og skole. Næsten halvdelen af alle cykelture i Aalborg Kommune sker til arbejde og uddannelse. Derfor er cykelpendlerruterne oprettet med fokus på at skabe gode betingelser for særligt de kortere pendlingsture op til 5 km.

Pendlercyklisme

Det er centralt at fokusere på netop pendlercyklisme, når det kommer til målsætningen om at øge antallet af cyklister i Aalborg Kommune.

Høj fremkommelighed og generelt gode cykelfaciliteter for cykelpendlere er erfaringsmæssigt afgørende for borgernes tilvalg eller fravalg af cyklen.

Ved at fokusere på netop disse forhold, er det således muligt at udbrede cykling i Aalborg Kommune og gøre det til en fast vane at benytte cyklen som det primære transportmiddel til og fra arbejde og uddannelse.

Samtidig er elcyklen med til at skabe yderligere muligheder for at anvende cyklen på de længere pendlingsture.

Pendlercyklismen har været et vigtigt fokusområde for Aalborg Kommune i en årrække, bl.a. i regi af Aalborg Cykelby og i Mobilitetsstrategien. Det har ført til en række nye indsatser på dette område, som det ses herunder. I de kommende år kan der forventes endnu flere nye tiltag på dette område, som det ses nedenfor.

Der er etableret cykelpendlerruter på flere strækninger:

  • Universitetsruten - mellem Aalborg Midtby og AAU i Aalborg Øst
  • City Syd ruten - mellem Nørresundby og City Syd (Hjørringvej/Hobrovej)
  • Visseruten - mellem Aalborg Midtby og Visse (Gugvej)
Del indhold