Aktuelle projekter

Planlægning af cykelstier prioriteres højt og og målsætningen er at blive en førende cykelkommune. Det ses tydeligt i cykelhandlingsplanen, som viser indsatsområder og tiltag, der skal investeres i.

Mere end 103 ruter er blevet vurderet Der er på baggrund heraf opstillet 45 ruter i byområdet og landområder, hvor der planlægges etablering af cykelsti.

Se cykelstikortet med prioriterede stier i Kommunen. (pdf)